Personvernerklæring

Tredjeparts verifiseringstjenste

reCAPTCHA

For å beskytte forespørsler som sendes via internett, bruker vi reCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. (Google). Tjenesten avgjør om spørringen ble gjort av et menneske eller var et resultat av feilbruk, behandlet automatisk av en datamaskin. Tjenesten sender din IP-adresse til Google og eventuelt andre data hvis det kreves av Google for reCAPTCHA. For dette formålet blir oppføringen din sendt og brukt av Google. Før du gjør det, maskerer Google din IP-adresse i medlemslandene i Den europeiske union eller i andre signatarstater til Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller er en full IP-adresse sendt til en Google-server i USA og maskeres der. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet for å vurdere bruken av denne tjenesten. IP-adressen som sendes fra nettleseren din i omfanget av reCaptcha, slås ikke sammen med andre data som Google har. Disse dataene er underlagt forskriftene om databeskyttelse for Google Corporation.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles personvernregler, kan du gå til: https://www.google.com/intl/no/retningslinjer/personvern Ved å bruke reCAPTCHA-tjenesten, samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten og for de formål som er angitt ovenfor.